Mine statistikker er ikke opdateret?

Din besøgsstatik bliver opdateret én gang i døgnet. Der kan derfor opstår forsinkelse i statisikkerne.

Vi opdaterer statistikkerne om natten, for at belaste vore servere mindst muligt.