IT Infrastruktur

På denne side gives en kort introduktion til den infrastruktur, som benyttes hos e-studio ApS. Samtidig gives også en kort forklaring på nogle af de tanker, der ligger bag vores valg af leverandører og samarbejdspartnere.

En stabil løsning

Når en kunde bestiller en webløsning er det ofte med en forventning om, at denne løsning altid vil fungere. Nedetid kan i mange tilfælde være meget dyr og koste den enkelte kunde både hvad angår tabt omsætning under nedetiden, samt et dårligere omdømme. Vores primære fokusområde er derfor ret enkelt. Vi vil maksimere den leverede oppetid på alle vore webløsninger, så vore kunder for et produkt, som altid fungerer. 

Vore hosting faciliteter er derfor bygget efter et princip, der maksimere oppetid og minimerer responstiden. Vi har været på markedet i mange år og kan garantere vore kunde en oppetid på mindst 99 %. Faktisk har vi siden vi startede tilbage i 2004 haft en oppetid på over 99,9 % og det er vores ambition, at bibeholde denne oppetid.

Der er fuld redundans på både servere og netværksudstyr, hvilket vil sige, at hvis en del af en server skulle gå i stykker, så har vi en reservedel klar til at erstatte den beskadigede del. Vi har endda deciderede reserveservere, der er klar til at tage over, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Vores internetforbindelse er ligeledes redundant, hvilket vil sige at en ekstra forbindelse ligger klar, hvis dette skulle blive nødvendigt. Forsyning af strøm og køling er naturligvis også redundant, så strømsvigt eller lignende ikke kan medføre nedetid for vore kunder.

Serverne overvåges 24 timer i døgnet og er sikret på bedst mulig måde mod nedbrud. Driftsmiljøet har kontrolleret temperatur og luftfugtighed, Inergén anlæg (brandbekæmpelse) og er tilsuttet UPS og diesel nødgenerator i tilfælde af strømsvigt.

For at sikre en stabil og sikker drift er det nødvendigt en gang imellem at genstarte servere i forbindelse med opdateringen af disse. Såfremt en opdatering kræver, at en server bliver genstartet, vil den slags arbejde altid pågå om natten, når der er mindst mulig aktivitet på serverne. Du vil som kunde altid blive varslet i god tid i forvejen, inden en sådan opdatering finder sted.

Miljørigtig Hosting

Hos e-studio ApS ligger vi stor vægt på, at være miljøvenlige. Det kræver meget strøm at hoste servere. Ikke alene bruger vore kraftfulde servere meget strøm, men de udleder også meget varme, hvilket stiller store krav til afkølingen af vore hosting faciliteter, hvilket også bruger meget strøm.

En måde at være miljøvenlige på, er at spare på strømmen. Vi forsøger derfor hele tiden, at optimere vores infrastruktur, så den benytter mindst mulig strøm, uden at dette går ud over stabiliteten. Dette gøres blandt andet ved at udskifte ældre strømkrævende servere til nyere og mere strømbesparemde servere.

En anden måde at spare på strømmen sker via virtualisering. Her kan vi placere flere servere på delt hardware, hvilket reducere antallet af fysiske servere, hvilken yderligere minimere vort strømforbrug.

Som hostingudbyder vil vi dog altid bruge meget strøm og er derfor også bevidste om, hvor den strøm, vi køber, kommer fra. Derfor køber vi grøn strøm, fra blandt andet danske vindmøller samt fra vandkræftværker i Norge.

Et andet miljø initiativ er elektronisk fakturering. I stedet for at udsende regninger på papir, sender vi regningen direkte til dig via e-mail. På den måde reducerer vi vores papir og blæk forbrug og sparer samtidig penge på portoen. Dette mener vi er sund fornuft.

Vi passer godt på dine data

Det kan være dyrt at miste data. Sikkerhed er derfor en vigtig del af vores infrastruktur. For at sikre dig mod datatab tilbyder vi alle vore kunder dagligt back-up af deres data. Dette er inkluderet i alle webhoteller og kan tilkøbes til både virtuelle og dedikerede servere.

At have en back-up sikrer dig mod menneskelige fejl, hvor en medarbejder eksempelvis ved en fejl kommer til at slette et dokument. Via vores back-up system kan vi genskabe disse filer, så du hurtigt kan komme videre.

For at beskytte dig mod, at andre kan få adgang til dine filer er vore hosting faciliteter naturligvis fysisk sikret mod tyveri med låsesystemer og alarmer. Udenfor vores normale åbningstid har vi vagt overvågning med udrykning. Du kan således trygt stole på, at vi passer på dine data.

Hardware

Vi benytter alene kvalitetshardware fra kendte leverandører som Cisco og Dell. Vores internet netværk har et 10 gbit redundant netværk, hvilket er med til at sikre hurtigt overførsel af data internt mellem serverne.

For at sikre en stabil og homogen infrastruktur benytter vi udelukkende Dell PowerEdge servere. Dette skyldes, at disse servere er yderst stabile hvorfor valget af Dell som leverandør var et naturligt valg.

En homogen infrastruktur er samtidig med til at sikre, at vi altid har reservedele på lager. Skulle en disk eller lignende således gå i stykker kan vi hurtigt erstatte denne og er således ikke afhængige af, at skulle vente på, at en leverandør leverer reservedelen.